İstanbul Barosu, Beyoğlu / İstanbul +90 533 439 0707 info@onceilkeyukselis.com

Avukatların yükselişi başladı, sen de katıl!

Cumhuriyet değerlerini ve Cumhuriyetin hukukunu koruyan, Atatürk Devrimleri ışığında çağdaş, laik, demokratik ve sosyal hukuk devletine inanan ilkeleri esas almıştır. Akıl ve bilimin öncülüğünü kabul etmektedir.

Bir kadro ve fikir hareketidir. Birilerinin seçilmesi için dayatılacak yöntemler yerine; ilkelerin ve değerler bütününün savunucusu olma yolunda verilecek mücadeleden yanadır.

Avukatlarla olan bağların kurulup güçlenmesini önemsemekte, tecrübeli meslektaşlarımızın bilgi ve birikiminden faydalanıp genç avukatların ve gelecek nesillerin baro çalışmalarına katılımı ile görev almalarının sağlanmasını hedeflemektedir. Avukat haklarının önemi çerçevesinde hareket eden, meslek örgütü olarak yerine, gerçekleştirdiği görevlerin avukatı güçlendireceğini bilen, bunun da yargıya ve adalete olan güveni artıracağının farkında olan, “Avukat” merkezli politikalar geliştirmeyi hedefler. Etkin savunmanın, aktif ve doğrudan rol alınacak bir mücadeleden geçtiğine inanır. Avukat yoksa yargı yoktur, yargı yoksa hukuk devleti yoktur.

Meslek itibarının geliştirilmesi, kaybolan saygınlığın yeniden sağlanması ve savunmanın olmazsa olmaz olduğu algısının yeniden yerleşmesi için bıkmadan usanmadan çalışır. İtibarlı, özgür, tam bağımsız ve güçlü savunma en büyük projemizdir. Gerektiğinde savunmanın savunulması, coşkuyla ve kararlılıkla sürdürülecektir.

‘ʼBaşkancıʼʼ yönetim anlayışını asla ve asla kabul etmeyen kadro hareketidir. Katılımcılığın önemini bilen ve benimseyen bir anlayış ile hareket eder. Deneyimli, aynı zamanda dinamik, liyakat ve yetenekleri önceleyen kadrolar ile mesleğe hizmet etmeyi hedefler. Meslektaşlar arasında ayrım yapılmaksızın eşit hizmetin ve desteğin verilmesini savunur.

Hukukun, siyasetin amaçları doğrultusunda toplumu tasarlamak için bir araç olarak kullanılmasına şiddetle karşı çıkar. Yargı tarafsızlığını ve tam bağımsızlığını savunur.

Kadın haklarının etkin savunulması, kadına yönelik şiddetin ve çocuk istismarının önlenmesi için mücadele eder. Hayvan hakları gelişimi için çalışır. Doğanın talan edilmesine karşı etkin mücadele yürütür ve çevrenin korunması için tüm gücüyle çalışır.

Av. Hasan Kılıç

VİDEOLARIMIZ

Barodaki Göreviniz

Barist

Duruşma Salonlarından Çıkarılma

Hakimlerin Avukat Olması

Son Adli Yıl Açılışı

UYAP

Avukat Akademisi

Avukatların Yargıdaki Rolü

Baromer

Ekonomik Sorunlar

Neden Yükseliş?

Yönetim Planı

Avukata Şiddet

Bağlı Çalışanlar

CMK Gençlerle İletişim

Genç Avukatlar

Şeriat Mahkemesi

Türkiye Barolar Birliğine Kayıtlı Avukatların Sayısı

106496

Baromuza Kayıtlı Avukatların Sayısı

40578

Londra Barosuna Kayıtlı Avukatların Sayısı

20245

Paris Barosuna Kayıtlı Avukatların Sayısı

21305

Projelerimiz

Avukatların sorunlarını ve bu sorunların nasıl çözüleceğini biliyoruz. Hep birlikte cesur baro güçlü avukat için çalışacağız.

Proje 1: Bağlı Çalışan / İşçi Avukatların Sosyal Ve Ekonomik Haklarının Düzenlenmesi

Mesleğimizin bağımsız karakterinin yanında günümüz ekonomik şartlarının bir getirisi olarak bağlı çalışan/işçi avukatlık meselesi Gerçeği karşımıza çıkmaktadır. Bu gerçeğe gözlerini kapatmayan, sessiz kalıp bağlı çalışan/işçi avukatların sorunlarını görmezden gelmeyen bir baro anlayışına ihtiyaç olduğu ise kuşkusuzdur.

Proje 4: BaroLine Projesi

BaroLine ile Avukatı tanıyan, pratik iletişim imkanı veren entegre bir sistem kurulacaktır. Sorunların iletilmesinin ve geri dönüş alınmasının hızlı olması amaçlanan bu sistemle, iletişim ve bilgi havuzu olarak tabir edebileceğimiz merkezi sistemli dijital bir alan oluşturulacaktır.

Proje 7: Adaletin KDVʼsi Olmaz!

Avukatlık ücretinden %18 KDV alınması sorunu çözülmelidir. Avukatlık mesleğinin kamu hizmeti niteliği göz önüne alınarak bu konuda yeni düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemeler kararlılıkla talep edilecektir. Konuyu sadece, avukatları ilgilendiren ekonomik bir sorun olarak düşünmek sorunun özünden uzaklaşan yanlış bir bakış açısı olacaktır.

Proje 10: BAROMER

Yeni Hizmet Birimleri Modeli çerçevesinde; adliye içinde küçük baro merkezleri kurulacaktır. Kurulacak BAROMERʼlerde mevcut hizmet alanları genişletilecek, eksiklikler giderilecek böylelikle yerinden hizmet alımı kolaylaştırılacak, adliyelerde avukatın çalışma imkanları artırılmış olacaktır....

Proje 13: Avukat Güvence Sosyal Birimi

İstanbul Barosuʼnun büyük ve güçlü bir aile olmasının gereklilikleri yerine getirilecektir. Buna yakışır çalışmalar yapılacak, birliktelik sağlanacaktır...

Proje 16: AVDES: 7/24 Dayanışma Merkezi

Baronun 7 gün 24 saat avukatın yanında olduğu bir sistem kurulacaktır. Avukatlar yalnız değildir. Hep birlikte mücadele edilerek dayanışma içinde kalınacak, Avukat gücünü bu dayanışmadan alacaktır...

Proje 19: Avukatlar Kulübü

“BARİST KART” Avukatlar Kulübü ile yeni bir proje ağı oluşturulacaktır. Avukatlar için hazırlanacak özel BARİST KART ile sayısız, ayrıcalıklar sağlanacak, avukatlarımız ve ailelerinin yararlanacağı indirim ve anlaşmalar tüm İstanbulʼa yayılacak şekilde kurumsal bir çalışma haline gelecek ve genişletilecektir...

Proje 23: Bölgeler Yapılanması

Örgütlü ve güçlü baro için etkin bir bölge yapılanmasına gidilecektir. Temsilciler ve oluşturulacak temsilcilikler eliyle her türlü soruna yerinde müdahale etmeyi hedefleyen bir anlayış geliştirilecektir...

Proje 26: Yeşil Pasaport

Kamu hizmeti yürüten, yargının kurucu unsuru olarak tabir edilen avukatların da tıpkı diğer kamu hizmeti yürütenler gibi Yeşil (Hususi) Pasaport hakkından faydalanmaları sağlanmalıdır...

Proje 2: Avukat Akademisi

Avukat Akademisi çatısı altında tüm meslek içi eğitim ve kişisel gelişim ihtiyaçlarının giderileceği yeni bir model olarak, Sürekli Eğitim Merkezi ve Bilim Kurulu eşgüdümlü çalışacak şekilde hayata geçirilecektir. Ayrıca Staj Eğitim Merkezi ve diğer eğitimler bu yapı altında yeniden düzenlenecektir.

Proje 5: Genç Avukatlar Yükseliyor

Mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımız pek çok sorunla tek başına kalmakta, yapıcı düzenlemelere ve desteklere ihtiyaç duymaktadır. Genç meslektaşların güçlendirilmesi ve sorunlarının çözülmesi, avukatlık mesleğinin geleceğinin garanti altına alınması anlamını taşımaktadır.

Proje 8: Birlikte Çözeceğiz!

Güçlü, etkin, üretken, sorunları çözen, meslektaşla bağını kuvvetlendiren bir anlayışla hareket edilecektir. Meclis üyelerinin düşüncelerinden aktif şekilde yararlanılan bir yapı kurulacaktır. Genç meslektaşlarımızın mecliste daha çok temsil edilmesi ve aktif katılım ile yönetime ortak edilmesi sağlanacaktır. Baro Meclisi, genç avukatların da meclisi olacaktır. Meslek sorunlarının çözümü için dayanışmanın arttırıldığı, meclisin görev alanının genişletildiği ve meclisin yönetime katkı sunacağı düzenlemeler yapılacaktır. Bu konuda şekillendirdiğimiz Baro Meclis yönergesi hızlı bir şekilde hayata geçirilecektir.

Proje 11: Baro Konseyi Kurulacak!

Avukatları ilgilendiren sorunların kanuni çözümü ve yeni kazanımların elde edilmesi için TBMMʼye sunulacak kanun taslakları oluşturmak ve diğer kamu kurumlarına proje sunmak üzere diğer grupların ve katılmak isteyen Baroların temsilcilerinden bir Baro Konseyi oluşturulacaktır.

Proje 14: Emeklilik Hakları Geliştirme Merkezi

Bu yapı emeklilik haklarımızdaki geriye gidişin durdurulması, kaybedilen hakların geri alınması konusunda projeler üretecektir...

Proje 17: Çözüm Kurulları Geliyor

Bu kurul adeta angaryaya dönüşen Zorunlu Müdafilik sisteminin eksikliklerinin giderilmesi için sistemi baştan sona değerlendirip, sorunları çözmek için çalışmalar yapacaktır...

Proje 20: Serviste Yeni Düzenleme

Servis hizmetlerinin hayata geçirilmesi sırasında etkin rol oynadığımız, adliyeler arası avukatlar servisinin ulaşım ağı genişletilecektir...

Proje 24: Merkezler ve Komisyonlar Yeniden Yapılandırılacak

Merkezlerde ve Komisyonlarda çalışmak isteyen tüm meslektaşlarımızın katılımına açık yeni bir sistem oluşturulacaktır...

Proje 3: Baro Bilgi Bankası ve Avukat İçtihat Programı

Baromuz bünyesinde bilgi bankası oluşturulacaktır. Bu bilgi bankası, Yüksek yargı organları kararlarından ve hukuk kaynaklarından oluşacak dijital yazılımlarla meslektaşların kolay bir şekilde erişimi sağlanacaktır. Bu bilgi bankasına pratik tek bir tuşla ulaşılabilecek, içeriğinde tüm yayınların yer aldığı (dergi, makale yazı ve kitaplar) bir platform şeklinde düzenlenmiş olacaktır.

Proje 6: Stajyerlerin Sosyal ve Ekonomik Haklarının Düzenlenmesi

Stajyer avukatların eğitimi, çalışma alanları, ücretleri, sağlık ve sigorta sorunlarının çözümü bir bütünlük içinde değerlendirilecektir.

Proje 9: BARİST

Avukatların bir araya gelebilecekleri, sosyal ve mesleki amaçla kullanabilecekleri Avukat Lokalleri, adliyelere yakın bölgelerde kurulacaktır....

Proje 12: Etik Kurulu Oluşturulacak!

Etik kurulu çatısı altında Avukatlık meslek ve etik kurallarının yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar başlatılacaktır.

Proje 15: Sağlık Kulübü

Avukatların faydalanabileceği sağlık hizmet alanlarının ve ayakta tedavi seçeneklerinin arttırılması, sağlık projelerinin geliştirilmesi en önemli hizmet hedeflerimizden biridir.

Proje 18: Adliye Yönetim Projesi

Adliye yönetimine ilişkin sorunlar, avukatlar dışarıda tutularak çözülecek yapıda değildir. Adliye yönetiminden yetkili kişiler ile baro yetkililerinden oluşacak kurulun, bir çözüm mercii haline dönüşmesi hedeflenmektedir...

Proje 21: Kreş Projesi

Öncelikle adliyeler olmak üzere, adliyeye yakın yerlerde kreş alanları belirlenecektir...

Proje 22: Adliye Otopark Sorunu Çözülecek

Adliyelerde avukatların, otoparklar yönünden maruz kaldığı uygulamalar kabul edilemez...

Proje 25: Savunma Engel Tanımaz

Ülkemizde birçok alanda olduğu gibi adalet hizmetinin verildiği mekanlarda da engelli meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın varlığı düşünülmemiştir...

Yükselişe Sen de KatılBASIN AÇIKLAMAMIZ

Yüzlerce Meslektaşımızın Katlımıyla Gerçekleştirdiğimiz Basın Açıklamamız

ŞİMDİ İZLE

FOTOĞRAF GALERİMİZ

insert image

Her çarşamba günü düzenlediğimiz "Yükseliş Toplantılarına" ve de diğer etkinliklerimize meslektaşlarımızın yoğun katılımı devam etmektedir.

  • TÜMÜ
  • Birlikte Güçlüyüz
  • Etkinlikler

Avukatçı Baro, Avukatçı Başkan

Birlikte Güçlüyüz

Ulaşılabilir Başkan Hayal Değil

Birlikte Güçlüyüz

Avukatçı Baro, Avukatçı Başkan

Birlikte Güçlüyüz

Ulaşılabilir Başkan Hayal Değil

Birlikte Güçlüyüz

Meslek Taşlarla Elele

Birlikte Güçlüyüz

Ulaşılabilir Başkan Hayal Değil

Birlikte Güçlüyüz

Ulaşılabilir Başkan Hayal Değil

Birlikte Güçlüyüz

Birlikte Güçlüyüz

Etkinlikler

Birlikte Güçlüyüz

Etkinlikler

Birlikte Güçlüyüz

Etkinlikler

Birlikte Güçlüyüz

Etkinlikler

Birlikte Güçlüyüz

Etkinlikler

Seçime Kalan Süre

insert image

Yükseliş Başlayacak

Resmi Instagram Hesabımız

MESLEKTAŞLARIMIZDAN

YORUMLAR

Gücünü avukattan yani siz değerli meslektaşlarımızdan aldığımız destekle bu yola çıktık.

insert image

BASIN AÇIKLAMAMIZ

Sen de Katıl!

insert image

Çalışmalarımızda yer almak istiyorsanız lütfen bize ulaşın.