İstanbul Barosu, Beyoğlu / İstanbul +90 533 439 0707 info@onceilkeyukselis.com

Adaletin KDVʼsi Olmaz!

Avukatlık ücretinden %18 KDV alınması sorunu çözülmelidir. Avukatlık mesleğinin kamu hizmeti niteliği göz önüne alınarak bu konuda yeni düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemeler kararlılıkla talep edilecektir. Konuyu sadece, avukatları ilgilendiren ekonomik bir sorun olarak düşünmek sorunun özünden uzaklaşan yanlış bir bakış açısı olacaktır. Üzerinde asıl durulması gereken, halkın hak arama özgürlüğünün önemi ve bu özgürlüğün ek mali yükümlülüklerle kısıtlanarak adalete erişimin engellenmesidir. Doktorlarda %8 olan oran, kamu hizmeti niteliğinde olan avukatlık hizmetinde ise %18 olarak uygulanmaktadır. Nitekim yat, tekne, pırlanta, elmas gibi ürünlerde KDV oranı sıfırken, yargının kurucu unsuru olan savunma makamının temsilcisi eliyle verilen avukatlık hizmetinden alınan %18 oranındaki katma değer vergisi yükümlülüğü, avukatlığın kamu hizmeti yönünü zayıflatmaktadır. Diğer önemli bir konu da karşı taraf vekâlet ücretinden KDV alınmasıdır. Niteliği gereği yargılama gideri olarak kabul edilen karşı taraf vekâlet ücretinin KDV’ye tabi olmaması gerekir. Bu ücret üzerindeki yükün kaldırılması için bir çalışma ve raporlama ile kamuoyu oluşturulacak, çözüm için etkin girişimler yapılacaktır. Ayrıca TBB ve tüm barolarla birlikte bu konudaki hukuki süreçlerde ortak adımlar atılması sağlanacak ve bu adımların çözüme kavuşturulması amacıyla takibi yapılacaktır.

Yargı Harç Miktar ve Oranlarının Adalete Erişim Hakkına Engel Niteliğinin Çözülmesi

Yargı harçları makul seviyelere indirilmelidir. Mevcut Yargı Harçlar miktar ve oranlarının yüksekliği Hak arama hürriyetinin önüne geçmemelidir.

Yargı harçlarının ve gider avanslarının yüksekliği, dava açılırken peşin alınıyor olması, adalete erişimin önünde engel oluşturmaktadır. Yargı harçları, vatandaşın hak arama özgürlüğünü engelleyici olmamalı, adalete erişim hakkı engelsiz ve teşvik edici olmalıdır. Harç ve giderler bu çerçeve de yeniden düzenlenmelidir. Bu yönde çalışmalar yapılarak sorunun çözümü takip edilecektir.