İstanbul Barosu, Beyoğlu / İstanbul +90 533 439 0707 info@onceilkeyukselis.com

Adliye Yönetim Projesi

Adliye yönetimine ilişkin sorunlar, avukatlar dışarıda tutularak çözülecek yapıda değildir. Adliye yönetiminden yetkili kişiler ile baro yetkililerinden oluşacak kurulun, bir çözüm mercii haline dönüşmesi hedeflenmektedir. Bu kurul; duruşma salonları, kalemler, ön bürolar, icra daireleri ve adliyeye ait diğer alanlarda yaşanan sorunlara ilişkin çözümler üretecektir. Hakimler, savcılar, müdürler, kâtipler ve avukatlar arası ilişkilerde sorunları en aza indirecek, faaliyet koşullarını iyileştirecek, ilişkileri pozitif bir seviyeye çekecek, çalışmalar hedeflenmektedir.

  • Ayrıca bu kurul içinde Adliye İletişiminde görev yapacak ayrı bir birim oluşturulacaktır.
  • Kurul; adliyede yaşanacak sorunlara müdahale ederek, meslektaş sorunlarını yerinde ve doğrudan ele alıp en hızlı şekilde çözecektir. İlgili birimlere sorunların çözümünde gelinen aşamaya ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.
  • Avukatın Kurula, Kurulun Avukata erişimi Baro web sitesi üzerinden sağlanacaktır. Avukatın adliye sürecinde karşılaştığı sorunlara ilişkin şikâyet, görüş ve öneriler bir havuzda toplanarak raporlanacak, çözüm süreçleri koordine edilecektir.
  • Adliye Sorunları Çözüm Kurulu, her adliyede oluşturulacak, çalışma esasları Adliye Çözüm Kurulları Yönergesi ile belirlenecektir.

Adliye Sorunl.rı Çözüm Kurulu çatısı .altında. oluşacak alt kurullar sorunlar. birimler bazında çözüm arayacaktır.

Meslektaşlarımızın çalışma alanı çok geniş kapsamlıdır. Bu alanlarda karşılaşacağı sorunların tespiti ve sorunlara gerçekçi çözümler bulunulabilmesi için karşılaşılan sorunların çözümü ile doğrudan ilgilenecek, iletişim ve irtibatı sağlayacak özel birimler oluşturulmalıdır. Bu faydanın sağlanabilmesi için Adliye Sorunları çözüm kurulumuz altında aşağıdaki birimler görev yapacaktır.

  • Mahkeme Sorunları Çözüm Kurulu
  • Savcılık Sorunları Çözüm Kurulu
  • İcra Daireleri Sorunları Çözüm Kurulu
  • Emniyet Sorunları Çözüm Kurulu