İstanbul Barosu, Beyoğlu / İstanbul +90 533 439 0707 info@onceilkeyukselis.com

AVDES: 7/24 Dayanışma Merkezi

Savunmanın Savunulması

Baronun 7 gün 24 saat avukatın yanında olduğu bir sistem kurulacaktır. Avukatlar yalnız değildir. Hep birlikte mücadele edilerek dayanışma içinde kalınacak, Avukat gücünü bu dayanışmadan alacaktır.

Meslek onur ve itibarının korunacağı bir anlayışı hep beraber geliştirmemiz gerekmektedir. Uygulamanın kalbinden, adliye koridorlarından, karakollardan ve aktif mücadeleden gelen sahada çalışan ve etkin rol alan kadro hareketimiz sorunları ve çözümlerini en iyi şekilde bilmektedir. Deneyimlerimizi kurumsallaştıran bir çalışma ile bu alanda yaşanılan sorunlara köklü çözüm bulunacaktır.

Avukat dayanışması ve savunmanın savunulması salt bir meslek dayanışmasının ötesinde vatandaşın hakkının, hukukunun avukat eliyle en etkin şekilde korunmasını işaret eder. “Avukat yoksa yargı yoktur, yargı yoksa Hukuk Devleti yoktur. Savunmanın savunulması olmazsa olmazımızdırʼʼ bilinciyle hareket edilmeye devam edilecektir.

  • Kuracağımız gönüllü bölge ağları; profesyonel kadro ile koordineli ve etkin şekilde çalışacak, uzun yıllar bu sorunu ortadan kaldıracak adımlar atılacaktır. Emniyet, adliye, savcılık, savcılık kalemleri ve diğer birimlerle sağlanacak koordinasyonla, sorunun tespiti ve çözümüne ilişkin diğer başlıklarda belirttiğimiz çözüm kurullarımız eşgüdüm içerisinde görev yapacaktır.
  • Hazırlamış olduğumuz Avukat Dayanışma Yönergesi hayata geçirilecektir. Bu yönerge, sistemi tüm ayrıntıları ile düzenleyecektir. Sistem yeni bir anlayış ile dizayn edilecek, eksiksiz Bölge Dayanışma Ağları ile sorunu çözecek köklü bir değişim sağlanacaktır.
  • 7/24 Avukat destek dayanışma ağı kurulacaktır.
  • vukatlar ile Baro arasında iletişimi kesintisiz hale getirecek teknik bir sistem kurulacak ve anında müdahale imkanı sağlanarak ilgili birimlerle bağlantıya geçilecektir.
  • Tarafımızca fikri alt yapısı hazırlanmış olan bu projenin teknik alt yapıları ve teknolojik ağı hayata geçirilecek, önümüzdeki yıllara taşınarak çözümün kurumsallaştırıldığı bir yapı oluşturulacaktır.