İstanbul Barosu, Beyoğlu / İstanbul +90 533 439 0707 info@onceilkeyukselis.com

Avukat Akademisi

Sürekli Eğitim Merkezi ve Bilim Kurulu oluşturulacaktır.

Avukat Akademisi çatısı altında tüm meslek içi eğitim ve kişisel gelişim ihtiyaçlarının giderileceği yeni bir model olarak, Sürekli Eğitim Merkezi ve Bilim Kurulu eşgüdümlü çalışacak şekilde hayata geçirilecektir. Ayrıca Staj Eğitim Merkezi ve diğer eğitimler bu yapı altında yeniden düzenlenecektir.

Sürekli Eğitim Merkezi (BAROSEM)

  • Bu eğitim merkezinde avukatlık mesleğinin ruhunda olan bir ömür öğrenmeye, sürekli kendini geliştirmeye ve güncellemeye duyulan ihtiyaç karşılanacaktır. Meslek içi eğitimler, özellikle farklı branş ve dallarda ihtiyaç duyulan eksiklikleri giderecek şekilde programlanacaktır. Bu programlar 3 aylık Akademik Takvimler halinde açıklanacaktır.
  • Avukatlar; maddi imkanlarını zorlayan, akademik içeriği tartışmalı, uygulamada yetersiz ve serbest piyasada ticarileşmiş eğitimlere mecbur bırakılmayacaktır.
  • İhtiyaç duyulan her bir alana yönelik eğitim programları tek tek belirlenecektir. Meslektaşların eğitim taleplerinin dijital ortamda toplanacağı, taleplerin yeterli sayıya ulaşmasıyla bir sonraki akademik dönemde talebe ilişkin eğitimin düzenleneceği, acil ve yoğunluklu talebin oluştuğu durumlarda bu ihtiyaca hızlı cevap verebilecek, hareket kabiliyeti yüksek bir sistem kurulacaktır.
  • Eğitimlerin dijital arşivi tutulacak, bu dijital arşiv erişilebilir olacaktır.

Bilim Kurulu

  • Bilim Kurulu; hukuk camiasının ihtiyacı olan konularda Baro çatısı altında bilimsel çalışmalar yapacak, ilgili kurum ve kuruluşlara sunulmak üzere raporlar oluşturacak, gerektiğinde mevzuata ilişkin değişikliklere dönük taslaklar hazırlayarak kamuoyuna yol gösterici olacaktır.
  • Avukat Akademisi bünyesinde çalışacak BAROSEMʼin eğitim programlarını oluşturacak olan Bilim Kurulu, aynı zamanda eğitimlerin akademik yeterliliğini de kontrol edecektir. Eğitim içeriklerinin, uygulamada meslektaşların gelişimine katkı sunmasına ve ihtiyaçlarını karşılamasına özen gösterilecektir.
  • Yıllardır eksikliği duyulan Hakemli Dergiʼnin altyapı çalışmaları Bilim Kurulu tarafından yapılacaktır.