İstanbul Barosu, Beyoğlu / İstanbul +90 533 439 0707 info@onceilkeyukselis.com

Avukat Güvence Sosyal Birimi

Artık yalnız değilsiniz, “Avukat Güvence Sosyal Birimi” var!

İstanbul Barosuʼnun büyük ve güçlü bir aile olmasının gereklilikleri yerine getirilecektir. Buna yakışır çalışmalar yapılacak, birliktelik sağlanacaktır. Altyapısını oluşturduğumuz Avukat Sosyal Birim yönergesi ile çerçeveleri çizilen bu proje, meslektaşlarımızın sosyal yardımlaşma gerektiren problemlerini ve gelecekle ilgili kaygılarını bir nebze olsun azaltacak çözümler üretecektir. Avukat Sosyal Birim; hasta, yaşlı veya zor durumda kalan meslektaşlarımızla bizzat ilgilenecek, karşılaştıkları sorunları inceleyip çözümü için dayanışmayı ön plana çıkaracak çalışmalar yapacaktır.

Gerçek ihtiyaç sahibi meslektaşlarımızın gerekli sağlık birimlerine ulaşım imkanlarının olmaması durumunda, tedavisinin sürdürülmesi için evinden alınıp ilgili sağlık birimine ulaşımı sağlanacaktır. Vefat eden meslektaşlarımızın çocuklarının eğitimine ilişkin süreçler takip edilecek, gerektiği takdirde ilgili kurumlarla görüşmeler yapılacaktır.