İstanbul Barosu, Beyoğlu / İstanbul +90 533 439 0707 info@onceilkeyukselis.com

Bağlı Çalışan / İşçi Avukatların Sosyal ve Ekonomik Haklarının Düzenlenmesi

Mesleğimizin bağımsız karakterinin yanında günümüz ekonomik şartlarının bir getirisi olarak bağlı çalışan/işçi avukatlık meselesi Gerçeği karşımıza çıkmaktadır. Bu gerçeğe gözlerini kapatmayan, sessiz kalıp bağlı çalışan/işçi avukatların sorunlarını görmezden gelmeyen bir baro anlayışına ihtiyaç olduğu ise kuşkusuzdur.

Bağlı Çalışan/işçi avukatlar açısından Avukatlık kanununda avukatlara tanınan haklar temel alınarak asgari ilkeleri belirlenmiş tip sözleşme hazırlanması elzemdir. Öncelikle yönerge daha sonrasında ise yönetmelik olarak vücut bulan fakat idari yargı eliyle engellenen Bağlı çalışan/işçi avukatlara uygulanacak tip sözleşme konusunda, mevzuat değişikliği dahil olmak üzere gerekli tüm girişimlerde bulunulacaktır. Bu konuda içinde bulunduğumuz ve çalışmalarına bizzat katıldığımız mecraların yeniden hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Bu alanda yaşanılan engeller aşılacak, meslek itibarını zedeleyen ve mesleğe kan kaybettiren bu konuda dil bir çözüme kavuşturulacaktır. Bu alanda bugüne kadar yapılan tüm çalışmaların öncüsü ve içerisinde olduk. Sorunları biliyoruz, çözümleri biliyoruz karşılaşılan sorunları aşacak yöntemler için çalışmalarımız hayata geçirilecektir.

  • Tüm ayrıntılarıyla düzenlenecek Tip sözleşme yeniden ele alınacaktır.
  • Her yıl yeniden belirlenecek olan asgari ücret tarifesinin altında bağlı çalışan/işçi avukata ücret ödenemeyeceği yönünde bir düzenleme mutlaka hayata geçirilecektir.
  • Fazla mesai sorunu çözüme kavuşturulacaktır.
  • Keyfi işten çıkarmaların önüne geçilecektir.
  • Fiziksel çalışma koşullarının düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
  • Tatil ve dinlenme haklarının yeniden belirlenmesi ile telefon mail ve benzeri iletişim araçları ile kayıt dışı mesainin önüne geçilecektir.
  • Aidatların ödenmesi sorunu çözülerek işveren avukat tarafından karşılanması sağlanacaktır.
  • SGK primlerinde yaşanılan sorunlar aşılacaktır.
  • Bağlı çalışan/işçi avukatların mesleki gelişimleri için meslek içi eğitimler konusunda bağlı çalışan/işçi avukata gerekli izinlerin verilmesi teşvik edilecektir.
  • Kurum çalışanlarının vekalet ücretlerinin önündeki engellerin kaldırılması, denetimlerin yapılmasına ilişkin TBB nezdinde tüm barolarca uygulanacak yeni yöntemlere geçilmesi yönünde çalışma yapılacaktır.

Tüm bu sayılanlar ve yine pratikte ortaya çıkan daha birçok sorunun ortadan kaldırılması için gerekli kurulları yeniden şekillendirerek bağlı çalışan/işçi avukat sorunlarını çözeceğiz. Baronun denetim hak ve yetkisini etkin kılacağız. Meslektaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çözümleri yine meslektaşlarımız ile üreteceğiz.