İstanbul Barosu, Beyoğlu / İstanbul +90 533 439 0707 info@onceilkeyukselis.com

Baro Konseyi Kurulacak!

Avukatları ilgilendiren sorunların kanuni çözümü ve yeni kazanımların elde edilmesi için TBMMʼye sunulacak kanun taslakları oluşturmak ve diğer kamu kurumlarına proje sunmak üzere diğer grupların ve katılmak isteyen Baroların temsilcilerinden bir Baro Konseyi oluşturulacaktır. Oluşturulacak Baro Konseyi avukatın mesleki problemlerini gündeme getirme amacıyla bir araya gelecek ve tek gündemli Çalıştaylar düzenlenecektir. Her bir Çalıştay avukatın bir sorununun tartışılacağı ve sonunda somut çözüm önerisinin TBMMʼye ve diğer kurumlara sunulacak hale getirileceği ve takibi için de yetkilendirilecek komisyonun belirleneceği bir usulle çalışacaktır. Bu yöntemle, ilgili sorunun asla takipsiz ve sürüncemede bırakılmaması sağlanacaktır. Yeni bir kurul olarak mesleğin güçlendirilmesi ve meslek itibarının gelişimi için etkin, birikimli, deneyimli, kucaklayıcı bir kadro ile Baro Konseyi, çözümün merkezi olacaktır. Kısır çekişmelerden uzak, dışlayıcı değil kapsayıcı olan Konseyin ortak misyonu, avukatlık mesleğinin gelişimi ve güçlendirilmesi olacaktır.