İstanbul Barosu, Beyoğlu / İstanbul +90 533 439 0707 info@onceilkeyukselis.com

Birlikte Çözeceğiz!

Yeni baro meclisi, genç avukatlarında meclisi olacaktır.

Güçlü, etkin, üretken, sorunları çözen, meslektaşla bağını kuvvetlendiren bir anlayışla hareket edilecektir. Meclis üyelerinin düşüncelerinden aktif şekilde yararlanılan bir yapı kurulacaktır. Genç meslektaşlarımızın mecliste daha çok temsil edilmesi ve aktif katılım ile yönetime ortak edilmesi sağlanacaktır. Baro Meclisi, genç avukatların da meclisi olacaktır. Meslek sorunlarının çözümü için dayanışmanın arttırıldığı, meclisin görev alanının genişletildiği ve meclisin yönetime katkı sunacağı düzenlemeler yapılacaktır. Bu konuda şekillendirdiğimiz Baro Meclis yönergesi hızlı bir şekilde hayata geçirilecektir.

Meslektaşların fikir ve düşüncelerinin etkin bir şekilde temsil edildiği bir yönetim anlayışı ortaya konulacaktır. Bu amaçla Baro Meclis çalışmalarının yeniden düzenlenmesi için şu adımlar atılacaktır:

  • Yeni yönerge çıkarılacaktır.
  • Meclise etkin şekilde katılımın önü açılacaktır.
  • Yeni mecliste, meslek sorunlarının tespiti ve çözümü için özel gündemli toplantılar yapılacak ve çözüm konuları raporlaştırılıp ilgili kurul ve kurumlara iletilecektir.
  • Meclis çatısı altında alt kurul, komisyon ve birimlerin oluşturulduğu yeni bir sisteme geçilecektir.
  • Kıdemli meslektaşlarımızın değer ve önemi bilinerek deneyimlerinden yararlanılacaktır.
  • Genç avukatlarımızın sorunlarının çözümü için aktif görev alacakları, katılım sağlayabilecekleri, engelsiz yeni bir sistem düzenlenecek; bu sayede yenilikçi fikirler ile Baro güçlenerek geleceğe doğru ilerleyecektir.
  • Bölge avukatlarından oluşturulacak birimlerde meslek sorunları alanında çalışmalar yapılacak, mesleki dayanışmayı arttıracak modeller hayata geçirilecektir.

Seçime katılan Grupların temsilcilerinin Baro meclisine katılımı samimiyetle sağlanacaktır. Baro açısından önem taşıyan konularda avukat grupları bir araya getirilecek, grup temsilcilerinin fikirleri dikkate alınarak dinlenecektir.