İstanbul Barosu, Beyoğlu / İstanbul +90 533 439 0707 info@onceilkeyukselis.com

Çözüm Kurulları Geliyor

 1. CMK ÇÖZÜM KURULU
 2. BAĞLI ÇALIŞAN AVUKATLAR ÇÖZÜM KURULU
 3. ADLİYE SORUNLARI ÇÖZÜM KURULU
 4. MESLEK SORUNLARI ÇÖZÜM KURULU
 5. KAMU AVUKATLARININ SORUNLARI ÇÖZÜM KURULU
 6. EMEKLİLİK HAKLARI İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME ÇÖZÜM KURULU

CMK Çözüm Kurulu

Bu kurul adeta angaryaya dönüşen Zorunlu Müdafilik sisteminin eksikliklerinin giderilmesi için sistemi baştan sona değerlendirip, sorunları çözmek için çalışmalar yapacaktır. Sistemin yeniden şekillendirilmesinden Ücretlere, eğitimden dijital çözüm önerilerine kadar tüm ayrıntıları ele alacaktır. Sistem içerisinde destekleyici eğitimlere yer verilmesi, bölge toplantılarının aktifleştirilmesi, dayanışmanın arttırılması, ücretlerin iyileştirilmesi, ek ücretler, evrak toplanması sorununun minimuma indirilmesi ve diğer tüm sorunlar ele alınacak çözüm için ilgili kurum ve kuruluşlarla doğrudan iletişimde olunup girişimlerde bulunulacaktır. Bu alanda çalışan avukatlarla bire bir temas edilecek sorun ve çözüme ilişkin analiz ve raporlamalar yapılacaktır.

CMK sistemine verilen önem o ülkenin insan haklarına, savunma hakkına, adil yargılanma hakkına verdiği önem ile doğrudan ilişkilidir.

CMK Çözüm Kurulu çalışma alanları:

 • CMK ücret tarifesinin Avukatlık Asgari Ücret tarifesine çekilmesi
 • KDV ve vergi yükünün kaldırılması.
 • Uzun süren davalarda ek ücret ödenmesi
 • Soruşturma ücretlerinin artırılması
 • Ücret ödemelerinde yaşanan gecikmelerin ortadan kaldırılması
 • Masraf sorununun giderilmesi masrafların eksiksiz karşılanması
 • Dönemsel, düzenli, geliştirici meslek içi eğitim yapılması
 • Etkin ve dayanışmayı artıracak Bölge toplantıları düzenlenmesi
 • Ücret ödenmesi aşamasında toplanan ve adliye bazında farklılık gösteren ve aynı zamanda bir zaman ve iş kaybına yol açan evrak toplama sorununun çözülmesi
 • CMK sisteminde gelişime dönük ortak düzenlemeler için tüm baroların Çözüm kuruluna katkılarının istenmesi.
 • CMK servisinin yeniden düzenlenmesi
 • CMK bölgelerinin günün ihtiyacına ve adliye sistemine göre yeniden düzenlenmesi,
 • CMK avukatlarının görevlerini yaparken karşılaştıkları sorunlara ilişkin etkin çözüm yolları sunulması
 • CMK avukatları eliyle sistemin yönetilmesi
 • Zorunlu müdafilik sisteminin ruhuna aykırı hak arama özgürlüğüne darbe vuran bir uygulama olan şüpheli yakınlarının başvurusunun alınmaması sorununa ilişkin yasal düzenlemeler yapılması.

Diğer Çözüm Kurulları:

 1. Bağlı Çalışan Avukatlar Çözüm Kurulu
 2. Meslek Sorunları Çözüm Kurulu
 3. Kamu Avukatlarının Sorunları Çözüm Kurulu
 4. Emeklilik Hakları İyileştirme ve Geliştirme Çözüm Kurulu