İstanbul Barosu, Beyoğlu / İstanbul +90 533 439 0707 info@onceilkeyukselis.com

Emeklilik Hakları Geliştirme Merkezi

Bu yapı emeklilik haklarımızdaki geriye gidişin durdurulması, kaybedilen hakların geri alınması konusunda projeler üretecektir.

  • Hakim ve savcılara sağlanan emeklilik hakları, yargının üç kurucu unsurundan biri olan savunmanın temsilcisi avukatlara da sağlanmalıdır.
  • Kamu avukatlarının mağduriyeti giderilmeli, emekli maaş ve ikramiye tutarları en az 3600 ek gösterge oranında belirlenmelidir.
  • Munzam Emeklilik talebinin yeniden ısrarla hayata geçirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılacak, girişimlerde bulunulacaktır. Mesleğe yıllarını veren, her türlü desteği hak eden meslektaşlarımızın emeklilik sürecinde her 3 ayda bir alacakları katkının sağlanması, emeklilik bütçesine ek gelirlerin kazandırılması projelendirmelidir. Bu proje, bir anlamda kendi yarattıkları kaynağın yeniden kıdemli meslektaşlarımıza aktarılmasını sağlayacaktır.
  • Emeklilik Hakları Geliştirme Merkezi, belirlenen amaca uygun şekilde Vakıf ve Sandıklarla birlikte uzun vadeli çözümler arayacak, ihtiyaç olması ve uygun koşulların oluşması halinde bu ihtiyaca hizmet edecek yeni yapılar oluşturulmasının çalışmalarını yapacaktır.

Avukat Huzur Evleri

  • Huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir emeklilik bütün meslektaşlarımızın hakkıdır. Çok uzun yıllardır çalışmaları devam eden mevcut Huzur evi projesi ivedilikle tamamlanacak, yapılacak Huzur evi meslektaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.
  • Bu alanda diğer kuruluşlarla geniş kapsamlı işbirlikleri yapılacak, gerekli altyapı sağlanacaktır.