İstanbul Barosu, Beyoğlu / İstanbul +90 533 439 0707 info@onceilkeyukselis.com

Etik Kurulu Oluşturulacak!

Etik kurulu çatısı altında Avukatlık meslek ve etik kurallarının yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar başlatılacaktır.

Meslek ilke ve kurallarının güncellenmesi, avukatın bağımsızlığını zedeleyen hususların yeniden ele alınması, disiplin soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi alanlarında çalışmalar yapılacak, tüm baroların üzerinde anlaşacağı ortak ilkelerin oluşmasına katkı sunacak “Etik Kurulu” kurulacaktır.

Avukatın; hgkim, savcı, diğer yargı mensupları ve müvekkili arasındaki ilişkilerde karşılaştığı sorunları en aza indirecek önleyici ve koruyucu yöntemler geliştirilecek, avukata mesleki haklarını ve yetkilerini hatırlatan periyodik bilgilendirmeler yapılacaktır.

Mesleğin etik değerlerini dolayısıyla itibarını korumayı ve yükseltmeyi hedefleyen bu kurul, talep edildiği takdirde avukatlar arası sorunların çözümünde rol oynayacaktır. Böylelikle avukatlar arası ilişkilerin tahribatını önleme görevi de üstlenecektir.