İstanbul Barosu, Beyoğlu / İstanbul +90 533 439 0707 info@onceilkeyukselis.com

Genç Avukatlar Yükseliyor

Genç Meslekt.şl.rımızın katılımları teşvik edilerek geleceğin kadroları oluşturulacaktır.

Mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımız pek çok sorunla tek başına kalmakta, yapıcı düzenlemelere ve desteklere ihtiyaç duymaktadır. Genç meslektaşların güçlendirilmesi ve sorunlarının çözülmesi, avukatlık mesleğinin geleceğinin garanti altına alınması anlamını taşımaktadır.

Genç avukatların sorunlarının çözümü için acilen adımlar atılacaktır.

 • Genç avukatlara her türlü teknik donanımdan yararlanacakları, ortak ve uygun koşullarla kendi bürolarını kiralayabilmelerinin sağlanması yönünde görüşmeler yapılacaktır. Genç avukat, yalnız ve güçsüz kalması sebebiyle mesleki rekabet gücünü kaybetmiş durumdadır. Baronun girişimde bulunmasıyla koşulların ciddi anlamda iyileştirilmesini sağlanacak, maliyetleri azaltılmış anlaşmalı kurum ve kuruluşlar yönünden çalışmalar yapılacaktır. Büro ihtiyaçlarına ilişkin konu ciddi şekilde ele alınacak, sağlıklı bir fizibilite çalışması yapılacaktır. Genç avukatlar kesinlikle yalnız bırakılmayacaktır.
 • Büro sıkıntısı çeken avukatların müvekkilleri ile toplantılarını yapabilecekleri alanlar yaratılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.
 • Bağlı çalışan/işçi avukatların sorunları çözülecektir. Geçmişte hazırladığımız çalışmaların da tecrübesiyle en sağlıklı çözüme ilişkin düzenlemeler ivedilikle gerçekleştirilecektir. Tip sözleşme hakları yönünden adil bir çözüm hedeflenecektir.
 • Genç avukatların sistemin içine dahil olmaları sağlanacaktır. Onların geleceğimiz oldukları bilinciyle hareket edilecek; sözde değil özde görev ve sorumluluklar verilecek; aktif, dinamik bir yapı oluşturulacaktır.
 • Ayrıca çeşitli kamu kurumları ile görüşülerek avukatların hizmetine sunulabilecek belirli alanların tahsisi için girişimlerde bulunularak meslektaşların kullanımına sunulacaktır.
 • Mesleğin ilk yıllarında vergi istisnalarının, aidat kolaylığının sağlanması için tüm baroların katılımı ile bu alanda talep oluşturulacaktır.
 • Genç avukatlara en azından ilk üç yıl vergi muafiyeti ve Bağkur prim kolaylığı sağlanmalıdır. Varlık yönetim şirketlerinin bile ilk beş yıl birçok vergiden muaf tutulduğu bir ortamda kamu hizmeti gören avukatların da meslek hayatlarının başında bu tarz desteklerden/muafiyet ve istisnalardan faydalanması gerekmektedir. Bu konuya ilişkin talepler tüm baroların desteği alınarak ilgili mercilere iletilecek ve takibi yapılacaktır.
 • Mesleğin ilk yıllarında aidat kolaylığı getirilmesi için diğer barolar ile birlikte ilgili düzenleme için çalışma yapılmasına öncülük edilecektir.
 • Genç avukatların Tüketici Hakem Heyetlerinde görev almalarının teşvik edilmesi, bu alanda daha çok avukata yer sağlanması ve gerekli düzenlemelerin yapılması için girişimlerde bulunulacaktır.
 • Büro açmak isteyen genç avukatların düşük faizli uygun kredi desteği alabilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
 • Yurtdışında bulunan Barolar ile gerçekleştirilecek Avukat Değişim Projesi çerçevesinde meslektaşlarımızın gelişimine katkı sağlanacaktır.
 • Komisyonlarda, merkezlerde, kurullarda, temsilciliklerde ve Baro meclislerinde doğrudan görev almalarını sağlayacak bir sistem ile genç avukatların kendilerini geliştirilmelerinin önü açılacaktır.
 • Baro Meclisi, genç avukatların da Meclisi olacak ve Baronun aktif gücü haline gelecektir. Bu yönde düzenlemeler yapılacaktır.
 • Sadece avukatların kullanımına sunulabilecek ortak toplantı ve sekretarya hizmetlerinin alınabileceği ortak ofis alanları yaratılması yoluna gidilecektir. Bu alanda öncülük yapılarak uygun koşullar sağlanmaya çalışılacaktır.