İstanbul Barosu, Beyoğlu / İstanbul +90 533 439 0707 info@onceilkeyukselis.com

Merkezler ve Komisyonlar Yeniden Yapılandırılacak

ERİŞİLEBİLİR, KATILIMCI MERKEZ ve KOMİSYONLAR

Merkezlerde ve Komisyonlarda çalışmak isteyen tüm meslektaşlarımızın katılımına açık yeni bir sistem oluşturulacaktır. Bu sistemde meslektaşlarımızın, görev alma süreçlerinde iletişim kurmalarının önündeki engelleri kaldırmak için tek bir koordinasyon birimi ile bilgi akışı gerçekleştirilecektir. Böylece çalışmak isteyen meslektaşımız; dilediği komisyon ve merkezin işleyiş süreci ve toplantı bilgilerine kolayca ulaşabilecek, koordinasyon birimi tarafından kendilerine geri dönüşler sağlanarak aradaki bağ kurulacaktır.