İstanbul Barosu, Beyoğlu / İstanbul +90 533 439 0707 info@onceilkeyukselis.com

Sağlık Kulübü

Avukatların faydalanabileceği sağlık hizmet alanlarının ve ayakta tedavi seçeneklerinin arttırılması, sağlık projelerinin geliştirilmesi en önemli hizmet hedeflerimizden biridir.. Yıllardır süregelen tecrübemiz ile konuya hakimiyetimiz, eksik kalan ve geliştirilmesi gereken noktalar konusunda farkındalık sahibi olmamızı sağlamıştır. Böylelikle bu hizmetlerin sağlanması için ihtiyaç duyulan adımlar tek tek atılacaktır.

Sağlık kulübünün yapacağı çalışmalar ile Avukatların çeşitli sağlık giderlerinin karşılanması hedeflenmektedir. Bu alanda mevcut olan projelerimizin güçlü ve kararlı bir şekilde hayata geçirilmesi amacıyla diğer Barolarla ortak çalışmalar yürütülecektir.

  • Sağlık hizmet birimlerinin genişletilmesi ve ayakta tedaviye ilişkin çözüm seçeneklerinin arttırılması hedeflenmektedir.
  • Ayrıca adliyeler bazında, ihtiyaç duyulan alanlar yönünden ayakta tedavi için altyapılar oluşturulacaktır.
  • Avukatlara uygun koşullarda check-up avantajları sağlanacaktır.
  • Adliyelerde ve baro merkezlerinde düzenli olarak farklı branşlara ilişkin ücretsiz sağlık tarama ve kontrolleri düzenlenecektir.