İstanbul Barosu, Beyoğlu / İstanbul +90 533 439 0707 info@onceilkeyukselis.com

Stajyerlerin Sosyal ve Ekonomik Haklarının Düzenlenmesi

Stajyer avukatların eğitimi, çalışma alanları, ücretleri, sağlık ve sigorta sorunlarının çözümü bir bütünlük içinde değerlendirilecektir.

  • Staj eğitim merkezi, stajyerlerin gelişimine ve staj dönemlerini verimli geçirmelerine uygun hale getirilecektir.
  • Stajyerlerin sosyal güvenlik sorunları tüm sistem revize edilerek çözülecektir.
  • Staj süreci, stajyerlerin kendilerini geliştirecekleri, akademik seviyede ve uygulama ağırlıklı eğitim alacakları bir dönem olacaktır.
  • Çalışma dönemlerine ilişkin mevcut kısıtlamaların giderilmesi için kanuni değişiklikler yapılarak bu köklü sorunun çözümü sağlanacaktır.
  • Stajyerlere de, hâkim savcı adayları gibi imkânlar sağlayacak koşullar yönünden çalışmalar yapılacaktır. Uzun vadede köklü çözüm sağlayacak uygulamalar oluşturulacaktır.
  • Stajyerlere daha iyi meslek içi eğitim sağlanması yönünde baro imkânlarında özel ayrıcalıklar tanınacaktır.
  • Stajyerlerin, ruhsat bedellerinin ödenmesinde karşılaştıkları ekonomik sorunlara duyarsız kalınmayacak, gerekli yasal düzenlemeler için tüm Barolarla bir araya gelinerek sağlıklı ve uzun vadeli çözümler üretilecektir.