İstanbul Barosu, Beyoğlu / İstanbul +90 533 439 0707 info@onceilkeyukselis.com

Yeşil Pasaport

Kamu hizmeti yürüten, yargının kurucu unsuru olarak tabir edilen avukatların da tıpkı diğer kamu hizmeti yürütenler gibi Yeşil (Hususi) Pasaport hakkından faydalanmaları sağlanmalıdır. Özellikle ülkemiz vatandaşlarının yurtdışında yoğunlukla yaşıyor olması sebebiyle, bu alanda yürütülecek avukatlık faaliyetleri ve hizmetleri göz önüne alınarak avukatlara yurtdışı seyahat kolaylığı sağlanmalıdır. Bu sorunun çözümü için ilgili kurumlarla görüşülerek ivedilikle ihtiyaç duyulan tüm girişimlerde bulunulacaktır.